محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

عوامل موثر بر یکنواختی ضخامت پوشش در ورق گالوانیزه

  • پنجشنبه 9 شهریور 1396
  • مقالات مرتبط

عنوان مقاله: عوامل مؤثر بر یکنواختی ضخامت پوشش در ورق گالوانیزه گرم مجتمع فولاد مبارکه
صفورا شاه زمانی، محمود مرآتیان، محمدرضا طرقی نژاد، مهدی باقری

چکیده

در این پژوهش، تأثیر برخی پارامترهای تولید شامل سرعت خط گالوانیزه و دمای حمام مذاب روی (Zn) بر ضخامت و یکنواختی جرم پوشش در عرض ورق های گالوانیزه گرم شرکت فولاد مبارکه ارزیابی شد. ضخامت پوشش توسط میکروسکوپ نوری تعیین گردید. از آنالیز GDOS و X-Ray Mapping جهت بررسی و عناصر آلیاژی موجود در طول ضخامت پوشش استفاده شد. به منظور بررسی یکنواختی ضخامت پوشش، از زدودن پوشش روی (Zn) ایجاد شده به روش تر و اندازه گیری جرم پوشش و رسم پروفیل ضخامت پوشش در عرض ورق استفاده شد. نتایج نشان می دهد، افزایش دمای حمام مذاب روی باعث افزایش سیالیت مذاب و در نتیجه بهبود یکنواختی و کاهش ضخامت پوشش می گردد. رابطه بین سرعت خط گالوانیزه و ضخامت پوشش، در رنج های مختلف سرعت خط، از یک رفتار واحد پیروی نمی کند. عوامل مختلف در رابطه بین سرعت و ضخامت و یکنواختی پوشش تأثیرگذار می باشد که مهم ترین عامل قرار گرفتن پوشش ضخیم تر بر سطح ورق با افزایش سرعت ورق است. در سرعت های پایین تر، تغییرات دمای ورق در فاصله بین حمام مذاب و تیغه هوا و هم چنین نفوذ روی در زیر لایه فولادی همراه با تغییرات سرعت خط اهمیت بیش تری می یابد. در نتیجه بایستی به منظور افزایش یکنواختی پوشش سرعت خط را در حد بهینه ای قرار داد.
واژه های کلیدی: گالوانیزه گرم، یکنواختی ضخامت پوشش، سرعت خط گالوانیزه دمای حمام مذاب

برای دریافت کامل فایل مقاله ی عوامل موثر بر یکنواختی ضخامت پوشش در ورق گالوانیزه کلیک کنید.

ارسال نظر

  • (نمایش داده نخواهد شد)

* فیلدهای الزامی

ما را در جوامع مجازی دنبال کنید!